Konečně se dostáváme do 21. století, kde lze většinu interakcí se státní správou provést z domova online. V tomto kurzu si ukážeme, jak digitalizace státní správy vypadá a jaké služby můžete využít již dnes.

Kurz obsahuje tyto kapitoly a podkapitoly: